Scientologická církev hostila konferenci o změně alarmující situace v oblasti čtení.

25. července 2014 v 22:58
okres Pinellas, Florida, USA • 30. března 2013 |

Ad hoc skupina pedagogů se sešla, aby prodiskutovala krizi gramotnosti a navrhla akci, která by zastavila klesající úroveň schopnosti číst.

Scientologická církev byla 9. března 2013 v hotelu Fort Harrison hostitelem konference pedagogů. Konference se týkala koordinace akcí zaměřených na změnu alarmujících výsledků gramotnosti. Účastníci shlédli statistiky, jež ukazují, jak gramotnost v posledním století v USA klesá.

Celostátní průzkum prováděný Národním centrem pro statistiky vzdělání (NCES) v roce 2003 zjistil, že 14% dospělých Američanů je negramotných a z toho u 40% je úroveň čtení na pouze základní nebo nižší úrovni schopnosti číst.

Stát Florida a zejména okres Pinellas čelí vážné výzvě. Podle NCES má 70% studentů 8. třídy na Floridě výsledky testů nižší než je schopnost dobře číst. V roce 2012 oznámili zástupci školství na Floridě, že téměř polovina středoškoláků na státních školách neuspěla v části čtení Floridského všeobecného testu (FCAT). A Schottova nadace veřejného vzdělávání vyhodnotila školní obvod okresu Pinellas jako obvod s celostátně nejnižší úspěšností ukončení studia afroamerických mužů v roce 2010 - jenom 21% těch, kteří studium začali, ho také ukončili.

Existuje také přímý vztah mezi negramotností a kriminalitou. Průzkum NCES z roku 2003 ukázal, že 60% dospělých, kteří se nacházejí ve vězeňském systému Spojených států, umí číst na nebo pod úrovní čtvrté třídy a 85% mladistvých vězňů v USA je funkčně negramotných.

Účastníci, kteří se sešli ve Fort Harrisonu, jsou učitelé jak základních tak středních škol, soukromí učitelé a ředitelé soukromých škol, kteří diskutovali o učebních metodách zavedených počátkem minulého století a v 50. letech. Metoda výuky čtení založená na výslovnosti zvuků, které reprezentují jednotlivá písmena, byla nahrazena experimentálním systémem nazvaným metoda "celého slova". Přestože nefunkčnost této metody byla odhalena v roce 1955 v bestseleru Rudolfa Flesche Proč Johnny neumí číst, systém pokračoval jako "akceptovaná metoda" výuky čtení až do 90. let, kdy byla zavedena stejně tak chybná metoda čtení nazývaná "celý jazyk".

V roce 1997 si Kongres Spojených států vyžádal zformování Federálního národního výboru čtení, jehož úkolem bylo zhodnotit úspěšnost různých přístupů k výuce čtení u dětí. Panel prozkoumal stovky studií a v roce 2000 určil jako nejúspěšnější metodu učení čtení 100 let starou metodu založenou na výslovnosti zvuků, které reprezentují jednotlivá písmena. V roce 2006 se pak Národní rada kvality učitelů (NCTQ) shodla na tom, že mezi pět vědecky založených částí efektivního čtení patří: uvědomování si fonému [foném: nejmenší zvuková jednotka, která odlišuje slova mezi sebou]; výslovnost zvuků, které reprezentují jednotlivá písmena; plynulost; slovní zásoba a porozumění.

NCQT si náhodně vybral vzorek 72 institucí vyššího vzdělávání, které poskytují také základní vzdělávací programy a shledal, že pouze 11 z 72 (15%) skutečně vyučuje všechny tyto části. Závěr byl: "Většina škol neučí obor čtení".

Pedagogové z okresu Pinellas, kteří se 9. března zúčastnili konference, se rozhodli, že výsledky schopnosti číst změní a spojí se s dalšími učiteli tohoto okresu, aby propagovali vědecky založené metody výuky čtení u mladých lidí.

Ředitel veřejných záležitostí Scientologické církve Pat Harney uváděl celou akci a představil všem účastníkům brožuru Scientologie: Jak pomáháme - Aplikovaná scholastika, dosahování gramotnosti a vzdělání, která popisuje efektivní vzdělávací odbornou přípravu, kterou program Aplikované scholastiky nabízí. Tato brožura je jednou ze série publikací vydaných na základě žádostí o více informací o scientologickém náboženství a jeho podpoře globálních humanitárních iniciativ a programů na zlepšování společnosti. Pro více informací navštivte scientologické stránky na scientology.org/AppliedScholastics.

###

Aplikovaná scholastika (Applied Scholastics International) je neziskovou veřejně prospěšnou korporací, která se staví čelem k problému negramotnosti šířením objevů L. Rona Hubbarda na poli vzdělávání a gramotnosti.

Aplikovaná scholastika vyškolila téměř 140.000 učitelů a pomohla Studijní technologií více než 39 milionům lidí. Tato organizace pracuje se stovkami přidružených škol a vzdělávacích programů ve světě, jimž poskytuje efektivní studijní nástroje vyvinuté L. Ron Hubbardem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama