Červenec 2014

Scientologická církev pořádá pochod za lidská práva ve městě Kaohsiung

25. července 2014 v 23:09
Kaohsiung, Taiwan • 26.ledna 2013 |

Scientologická církev zorganizovala program ke Dni lidských práv, aby zvýšila povědomí o lidských právech.Scientologové v Kaohsingu zorganizovali v prosinci program při příležitosti 64. výročí Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Program byl sponzorován Scientologickou církví a pobočkou hnutí Mládež za lidská práva v Kaohsingu.Stovky studentů ze tří škol se dostavili 10. prosince, v Den lidských práv, do Kaohsingského 228 Memorial parku na přednášky o lidských právech a koncert. Studenti a učitelé se podpisem zavázali respektovat lidská práva druhých a vybudovat přátelské školní prostředí bez šikany.Následující den šli mladí lidé a rodiče v průvodu z CiSianské 2. ulice v čtvrti Qianjin města Kaohsiung, která bude domovem Scientologické církve Kaohsiung, k Centru umění Pier-2 ve čtvrti Yancheng. Nesli transparenty, balóny a nápisy, a zpívali písně na podporu lidských práv. Okolo 600 lidí podepsalo petici za zavedení vzdělávání o lidských právech a dodržování Všeobecné deklarace lidských práv.Scientologická církev podporuje iniciativy Sjednoceni za lidská práva a Mládež za lidská práva. Scientologové se na pěti kontinentech podílejí na společných snahách s vládními a nevládními organizacemi, aby v širokém měřítku dosáhli povědomí o a naplnění Univerzální deklarace lidských práv OSN z roku 1948, která je prvním světovým dokumentem o lidských právech.Scientologická církev vydala novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme - Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, aby vyšla vstříct poptávce po více informacích o osvětě na téma lidských práv a iniciativě o povědomí o lidských právech, které podporuje. Pro více informací navštivte scientologickou webovou stránku.

###

L. Ron Hubbard napsal: "Lidská práva se musí stát skutečností, ne jen idealistickým snem." Kodex scientologa vyzývá všechny členy náboženství, aby se angažovali v podpoře skutečných humanitárních snah na poli lidských práv."Více na: www.scientologie.cz, a Scientologické nástroje

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV V INGLEWOODU POŘÁDÁ SEMINÁŘ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. července 2014 v 23:04
INGLEWOOD, KALIFORNIE • 14. května 2013

Studenti ze City Honors Preparatory High School se učí, jak byla Cesta ke štěstí využita ke zlepšení společenského prostředí a ke snížení zločinnosti.

Skupina 77 studentů byla hosty na speciálním dni otevřených dveří a semináři dne 12. března 2013 v Scientologické církvi v Inglewoodu v Kalifornii.

Studenti jsou zapsaní do sociologické třídy v City Honors Preparatory High School, veřejné školy v Inglewoodu, a seminář byl navržen tak, aby podpořil jejich studia. Poskytl přehled Cesty ke štěstí, nenáboženského morálního kodexu založeného zcela na zdravém rozumu.

Sociologický dopad Cesty ke štěstí zahrnuje její použití při úspěšné resocializaci delikventů z diagnostických ústavů a nápravných zařízení. Je také pomocnou složkou při drogové rehabilitaci. Její distribuce přinesla výsledky ve snížení zločinnosti a také znovu nastolila klid v časech občanských nepokojů.

Ale Cesta ke štěstí měla pro studenty víc než akademický význam. Je to průvodce k lepšímu životu založený na zdravém rozumu a jejím primárním použitím je výchova charakteru. Jako taková rozvíjí vizi školy City Honors Preparatory High School: "vytvářet studenty s charakterem v multikulturní společnosti", kteří jsou "velmi úspěšní, kteří budou velmi eticky vyzrálí, disciplinovaní a technologicky připravení".

Studenti studovali několik z 21 pravidel Cesty ke štěstí včetně "Starejte se o sebe", "Buďte kompetentní" a Doslovu. Sledovali klipy vztahující se k těmto pravidlům, četli související kapitoly z knihy a sledovali odpovídající části zfilmované knihy Cesta ke štěstí. Každý student dostal vlastní výtisk brožurky.

Během přestávky na oběd si mnoho studentů prohlédlo veřejné informační centrum církve, aby se dověděli víc informací o Cestě ke štěstí a jejím použití ke zlepšení společenského prostředí na celém světě.

Cestu ke štěstí napsal roku 1981 spisovatel, humanista a zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard. Je nesmírně populární od svého prvního vydání, přes 100 milliónů výtisků ve 109 jazycích se distribuovalo ve 205 zemích a oblastech.

Scientologická církev a její členové hrdě sdílejí nástroje pro šťastnější život, obsažené v Cestě ke štěstí, se všemi, jejichž cílem je také lepší svět.

###

Scientologie: Jak pomáháme - Cesta ke štěstí, Vytváření světa poctivosti, důvěry a důstojnosti je jedna ze série brožur, které předkládá Mezinárodní scientologická církev, aby vyhověla žádostem o více informací o Scientologickém náboženství a o tom, jak podporuje celosvětové humanitární iniciativy a programy společenského zlepšení.

THE CHURCH OF SCIENTOLOGY
INGLEWOOD


Vzdělávací konference o lidských právech v Scientologické církvi Moskva.

25. července 2014 v 23:02
Moskva, Rusko • 18. května 2013 |

Konference o lidských právech v Scientologické církvi Moskva představila 26. března pedagogům vzdělávací materiály o lidských právech organizace Mládež za lidská práva.

Moskevská Scientologická církev přivítala 26. března účastníky speciální konference organizace Mládeže za lidská práva, která poskytla pedagogům nástroje k vyučování Všeobecné deklarace lidských práv OSN.

Ředitelka veřejných záležitostí Natalie Alexejevová uváděla konferenci a přednášela o vzdělávácím programu lidských práv, který církev sponzoruje, Mládež za lidská práva (Youth for Human Rights International).

Michail Dochenko, výkonný ředitel Mládeže za lidská práva v Moskvě popsal průvodce pro učitele a součásti programu Mládež za lidská práva.

Cílem programu je dostat do praxe 30 lidských práv, jež jsou zakotveny ve Všeobecném prohlášení. Program proto zahrnuje 30 krátkých videoklipů pro veřejnost. Každý z nich objasňuje jeden článek Všeobecné deklarace lidských práv s příklady, které oslovují mládež.

Dokument Příběh lidských práv zachycuje historii lidských práv od dávných dob až po současnost. Film dokáže vysvětlit důležitost lidských práv lidem všech věkových skupin. Film dále poukazuje na široce rozšířená porušování, jež jsou dnes běžná, a vyzývá k účasti na realizaci ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv.

Scientologové na pěti kontinentech společně s vládními agenturami a nevládními organizacemi usilují o to, aby v širokém měřítku dosáhli povědomí o a naplnění Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, která je prvním světovým dokumentem o lidských právech.

Scientologická církev vydala novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme - Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, aby vyšla vstříc poptávce po více informacích o osvětě na téma lidských práv a iniciativě o povědomí o lidských právech, které podporuje. Pro více informací navštivte Scientologickou webovou stránku.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard napsal: "Lidská práva se musí stát skutečností, ne jen idealistickým snem," a scientologické náboženství je založeno na principu lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy náboženství, aby se angažovali v podpoře skutečných humanitárních snah na poli lidských práv.

FOTBALOVÝ ZÁPAS JUNIORŮ VYKOPÁVÁ POVĚDOMÍ O LIDSKÝCH PRÁVECH

25. července 2014 v 23:00
Fotbalový tým mládeže za lidská práva soutěžil ve fotbalovém utkání za lidská práva, který byl organizovaný Asociací za lidská práva a toleranci v Itálii. Mládež za lidská práva je podporována Scientologickou církví.

Studenti z Monzi a Civate v severní Itálii jsou nyní velvyslanci-junioři za lidská práva, je to jejich cena, kterou si zasloužili díky fotbalovému utkání věnovanému na zvýšení povědomí o lidských právech.

Tato akce byla organizována Asociací za lidská práva a toleranci v Itálii a sponzorována provincií Monza a regionem Lombardie. Stovky rodičů a příbuzných povzbuzovali mládež k vítězství.

Scientologové na pěti kontinentech se s vládními úřady a nevládními organizacemi spojili ve společném úsilí zvýšit v širokém měřítku povědomí a implementaci Všeobecné deklarace lidských práv, což je první světový dokument o lidských právech Organizace spojených národů z roku 1948.

Scientologická církev vydala: Jak pomáháme - Spojeni za lidská práva, učiňme lidská práva globální realitou, aby naplnila požadavky o více informací z oblasti výchovy o lidských právech a iniciativy povědomí o lidských právech, kterou církev podporuje.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard napsal, "Lidská práva se musí stát skutečností, ne jen idealistickým snem," a scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kód scientologa vyzývá všechny členy náboženství, aby se věnovali "podpoře humanitárních snah v oblasti lidských práv".

Kodaňský pochod za mír

25. července 2014 v 22:59
Kodaň, Dánsko

17. října 2013

Dobrovolníci ze Scientologické církve v Dánsku byli mezi stovkami mírumilovných Dánů, kteří pochodovali v Pochodu míru na Mezinárodní den míru.

Stovky lidí zaplnily kodaňské ulice 21. září 2013, aby se zúčastnily Pochodu míru, akce k Mezinárodnímu dni míru pořádané organizacemi Vaše globální srdce (Tænk Med Hjertet) a Mládež za lidská práva Dánsko, iniciativou v oblasti lidských práv podporovanou Scientologickou církví.

Dav se shromáždil u parlamentu a rozjařený zástup mírumilovných Dánů šel odtud do Nørrebrohallenu, veřejné kulturní a sportovní haly v kodaňské čtvrti Nørrebro. Nesli transparenty, znaky a cedule Mládeže za lidská práva obsahující články Všeobecné deklarace lidských práv OSN.

V Nørrebrohallenu se pochodující z Pochodu míru a stovky dalších zúčastnili shromáždění k Mezinárodnímu dni míru, kde se konal koncert a panelové diskuse.

Všeobecná deklarace lidských práv OSN potvrzuje víru, že "nedílná důstojnost a... rovná a nezcizitelná práva všech členů lidské rodiny jsou základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě." Účastník diskuze reprezentující Mládež za lidská práva popsal důležitost vzdělávání mládeže o Všeobecné deklaraci lidských práv, aby další generace měly znalosti potřebné k tomu, aby udělaly mír skutečností.

"S tolika různými skupinami a lidmi, které se sešly, to opravdu byl velký den pro mír," řekl Liv Bangspo Petersen, zakladatel Vašeho globálního srdce. "Rádi pracujeme s Mládeží za lidská práva a doufám, že Scientologická církev bude i nadále podporovat svoji práci pro mír a lidská práva."

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme - Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, napsal: "Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem", a Scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali "podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv".

Muži v modrém z Plettenberg Bay přinášejí štěstí místním obyvatelům

25. července 2014 v 22:58
Plettenberg Bay, Jihoafrická republika

11. 11. 2013

Členové Scientologické církve v Port Elizabeth v Jihoafrické republice pomáhají svést dohromady policii a místní obyvatele prostřednictvím jedinečné brožury.

Na 500 domácností v obci Wittedrift v jihoafrické provincii Western Cape navštívila 14. října policie - ale ne aby vyšetřovala zločin nebo zatýkala provinilce. Lépe řečeno, policie z Plettenberg Bay a členové Scientologické církve v Port Elizabeth realizovali projekt na snížení kriminality skrze zaměření se na morální hodnoty tím, že rozdávali místním obyvatelům výtisky Cesty ke štěstí v afrikánštině.

Cesta ke štěstí je nenáboženský morální kodex založený výhradně na zdravém rozumu, který napsal spisovatel a humanitář L. Ron Hubbard a který zaplňuje morální mezeru ve stále více nemorální společnosti.

Cesta, která měla svést dohromady policii a místní komunitu, byla dlouhá, řekl jeden z dobrovolníků. "Jeden policista mi řekl, že kdykoli jel přes toto černošské městečko, cítil se smutně, a že akce 14. října poprvé změnila tento pocit. Policista měl pocit, že rozdávání brožurek mu dalo nástroj k tomu, aby udělal něco konstruktivního pro komunitu - a cítil se dobře."

"Problém samozřejmě je zoufalá potřeba znalostí," řekl plukovník policie, který organizoval projekt. "Ale zdůrazňuji, že je na komunitě, aby po přečtení knihy a pochopení jejích principů dělala dobrá rozhodnutí. Nadace Cesta ke štěstí nám dává, jako členům policie, možnost zažít z první ruky výzvy, kterým lidé čelí. Kromě pouhého rozdávání knih slyšíme i jejich obavy ohledně trestné činnosti. Takže cítím, že mám to štěstí říci, že během tohoto procesu jsme také získali mnoho informací, které jsou pro nás velmi důležité, pokud jde o plánování dalšího postupu."

V srpnu také začala Plettenburská jihoafrická policejní služba rozdávat brožurky Cesta ke štěstí studentům střední školy v Plettenberg Bay a policejní stanice v Plettenberg Bay má výtisky brožury k dispozici pro kohokoli, kdo chce získat informace o programu.

Cesta ke štěstí byla napsána v roce 1981. Je nesmírně populární od svého prvního vydání, přes 109 miliónů výtisků se distribuovalo ve 111 jazycích ve 209 zemích a oblastech a závislých územích.

Scientologická církev a její členové hrdě sdílejí nástroje pro šťastnější život, obsažené v Cestě ke štěstí, se všemi, jejichž cílem je také lepší svět. Více informací najdete na Scientology.org/thewaytohappiness.

###

Scientologie: Jak pomáháme - Cesta ke štěstí, Vytváření světa poctivosti, důvěry a sebeúcty je jedna ze série brožur, které předkládá Mezinárodní scientologická církev, aby vyhověla žádostem o více informací o Scientologickém náboženství a o tom, jak podporuje celosvětové humanitární iniciativy a programy společenského zlepšení.

Scientologická církev hostila konferenci o změně alarmující situace v oblasti čtení.

25. července 2014 v 22:58
okres Pinellas, Florida, USA • 30. března 2013 |

Ad hoc skupina pedagogů se sešla, aby prodiskutovala krizi gramotnosti a navrhla akci, která by zastavila klesající úroveň schopnosti číst.

Scientologická církev byla 9. března 2013 v hotelu Fort Harrison hostitelem konference pedagogů. Konference se týkala koordinace akcí zaměřených na změnu alarmujících výsledků gramotnosti. Účastníci shlédli statistiky, jež ukazují, jak gramotnost v posledním století v USA klesá.

Celostátní průzkum prováděný Národním centrem pro statistiky vzdělání (NCES) v roce 2003 zjistil, že 14% dospělých Američanů je negramotných a z toho u 40% je úroveň čtení na pouze základní nebo nižší úrovni schopnosti číst.

Stát Florida a zejména okres Pinellas čelí vážné výzvě. Podle NCES má 70% studentů 8. třídy na Floridě výsledky testů nižší než je schopnost dobře číst. V roce 2012 oznámili zástupci školství na Floridě, že téměř polovina středoškoláků na státních školách neuspěla v části čtení Floridského všeobecného testu (FCAT). A Schottova nadace veřejného vzdělávání vyhodnotila školní obvod okresu Pinellas jako obvod s celostátně nejnižší úspěšností ukončení studia afroamerických mužů v roce 2010 - jenom 21% těch, kteří studium začali, ho také ukončili.

Existuje také přímý vztah mezi negramotností a kriminalitou. Průzkum NCES z roku 2003 ukázal, že 60% dospělých, kteří se nacházejí ve vězeňském systému Spojených států, umí číst na nebo pod úrovní čtvrté třídy a 85% mladistvých vězňů v USA je funkčně negramotných.

Účastníci, kteří se sešli ve Fort Harrisonu, jsou učitelé jak základních tak středních škol, soukromí učitelé a ředitelé soukromých škol, kteří diskutovali o učebních metodách zavedených počátkem minulého století a v 50. letech. Metoda výuky čtení založená na výslovnosti zvuků, které reprezentují jednotlivá písmena, byla nahrazena experimentálním systémem nazvaným metoda "celého slova". Přestože nefunkčnost této metody byla odhalena v roce 1955 v bestseleru Rudolfa Flesche Proč Johnny neumí číst, systém pokračoval jako "akceptovaná metoda" výuky čtení až do 90. let, kdy byla zavedena stejně tak chybná metoda čtení nazývaná "celý jazyk".

V roce 1997 si Kongres Spojených států vyžádal zformování Federálního národního výboru čtení, jehož úkolem bylo zhodnotit úspěšnost různých přístupů k výuce čtení u dětí. Panel prozkoumal stovky studií a v roce 2000 určil jako nejúspěšnější metodu učení čtení 100 let starou metodu založenou na výslovnosti zvuků, které reprezentují jednotlivá písmena. V roce 2006 se pak Národní rada kvality učitelů (NCTQ) shodla na tom, že mezi pět vědecky založených částí efektivního čtení patří: uvědomování si fonému [foném: nejmenší zvuková jednotka, která odlišuje slova mezi sebou]; výslovnost zvuků, které reprezentují jednotlivá písmena; plynulost; slovní zásoba a porozumění.

NCQT si náhodně vybral vzorek 72 institucí vyššího vzdělávání, které poskytují také základní vzdělávací programy a shledal, že pouze 11 z 72 (15%) skutečně vyučuje všechny tyto části. Závěr byl: "Většina škol neučí obor čtení".

Pedagogové z okresu Pinellas, kteří se 9. března zúčastnili konference, se rozhodli, že výsledky schopnosti číst změní a spojí se s dalšími učiteli tohoto okresu, aby propagovali vědecky založené metody výuky čtení u mladých lidí.

Ředitel veřejných záležitostí Scientologické církve Pat Harney uváděl celou akci a představil všem účastníkům brožuru Scientologie: Jak pomáháme - Aplikovaná scholastika, dosahování gramotnosti a vzdělání, která popisuje efektivní vzdělávací odbornou přípravu, kterou program Aplikované scholastiky nabízí. Tato brožura je jednou ze série publikací vydaných na základě žádostí o více informací o scientologickém náboženství a jeho podpoře globálních humanitárních iniciativ a programů na zlepšování společnosti. Pro více informací navštivte scientologické stránky na scientology.org/AppliedScholastics.

###

Aplikovaná scholastika (Applied Scholastics International) je neziskovou veřejně prospěšnou korporací, která se staví čelem k problému negramotnosti šířením objevů L. Rona Hubbarda na poli vzdělávání a gramotnosti.

Aplikovaná scholastika vyškolila téměř 140.000 učitelů a pomohla Studijní technologií více než 39 milionům lidí. Tato organizace pracuje se stovkami přidružených škol a vzdělávacích programů ve světě, jimž poskytuje efektivní studijní nástroje vyvinuté L. Ron Hubbardem.

Kongres vyzdvihl změny ve společnosti, jež způsobila Cesta ke štěstí

25. července 2014 v 22:56
Glendale, Kalifornie, USA • 17. května 2013 |

Delegáti z 13. národů slyšeli pozoruhodné příběhy společenských změn, které nastaly v důsledku rozdávání knížečky, o níž se píše v nové brožuře Scientologické církve.

Více než 80 delegátů z 13 národů se sešlo 26.-28. dubna na druhém ročním kongresu a slavnostním předávání cen Nadace Cesty ke štěstí v kalifornském Glendale.

Cesta ke štěstí je nenáboženský morální kodex založený pouze na zdravém rozumu, který nabízí cestu, po které mohou kráčet lidé všech vrstev, kultur nebo vyznání, aby dosáhli šťastnějšího, úspěšnějšího a naplněného života.

Delegáti se dozvěděli o mimořádných výsledcích dosažených rozdáváním knížečky:

• Ve válkou zmítané Demokratické republice Kongo se v listopadu 2008 vydali dva dobrovolníci do odlehlých oblastí konfliktu, aby rozdali výtisky Cesty ke štěstí frakcím rebelů. Výsledkem bylo, že rebelové složili své zbraně.

• V městě St. Louis státu Missouri v USA, jež vévodilo seznamu nejnebezpečnějších měst Ameriky v roce 2012, představili dobrovolníci Cestu ke štěstí koalici náboženských vůdců. Ta prostřednictvím své iniciativy zaměřené na snížení kriminality a nazvané "Zastavte zabíjení" rozdala více než 50.000 výtisků knížečky. Neziskové organizace, soukromé firmy a bezpečnostní složky se rovněž přidaly a přijaly knížečku za vlastní. Díky tomu, že se 1,5 milionů obyvatel St. Louis dozvědělo o Cestě ke štěstí, klesla kriminalita o 21%.

• Město Cuidad Juarez v Mexiku, ležící u hranic státu Texas v USA, bylo nechvalně známé jako "hlavní město vražd světa". Rozsáhlá distribuce Cesty ke štěstí vedla k poklesu vražd o 60%.

Účastníci se také dozvěděli o vysoko výkonnostním maratonci, který podnikl 39denní běh Cesty ke štěstí napříč Spojenými státy; celoměstském programu Cesty ke štěstí v mexickém Allende; motocyklových "Mírových jízdách" napříč kalifornským městem Compton; představení Cesty ke štěstí lidu Sierra Leone a mnoho dalších příběhů, jež demonstrují uklidňující vliv knížečky, kdekoli je rozdávána.

Skupinové diskuse a semináře byly zaměřeny na znásobení účinku programu skrze sociální média a představení programu podobně smýšlejícím skupinám.

Knížečku Cesta ke štěstí napsal spisovatel, humanista a zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard. Cesta ke štěstí, jež se stala nesmírně populární od svého prvního vydání v roce 1981 a je k dispozici v 109 jazycích, byla distribuována v 205 zemích a teritoriích v počtu více jak 100 milionů výtisků.

Scientologická církev a její členové mají tu čest sdílet nástroje ke šťastnějšímu životu obsažené v Cestě ke štěstí se všemi těmi, kteří pracují na vytvoření lepšího světa.

###

Scientologie: Jak pomáháme - Cesta ke štěstí, vytváření čestnosti, důvěry a sebeúcty ve světě je jednou ze série brožurek, jež představuje Scientologická církev a vychází tím vstříc žádostem o více informací o scientologickém náboženství a jeho podpoře globálních humanitárních iniciativ a programů na zlepšování společnosti.

Scientologická církev Miláno vydává novou publikaci o lidských právech

25. července 2014 v 22:42 | Jaromil Buchterlak
Miláno, Itálie • 28. května 2013 |

Scientologická církev Miláno pořádala 3. května 2013 den otevřených dveří a konferenci, kde představila novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme - Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou

Zástupci z nevládních organizací, obcí a náboženští vůdci se sešli v kapli Scientologické církve, kde pořadatelka Antonella Russoová z kanceláře veřejných záležitostí Scientologické církve hovořila o práci o dvou iniciativ o lidských právech, které církev sponzoruje - Mládež za lidská práva a Asociace za lidská práva a toleranci v Itálii.

Paní Russoová popsala mnoho humanitárních aktivit, které tyto skupiny uskutečnily:

• Postavení nových škol, aby i mládež ve vzdálených západoafrických vesnicích měla výsadu práva na vzdělání.

• Projekt, který přináší vzdělání o lidských právech do Dětské tibetské vesničky v Dharamsale v Indii, která je útočištěm dětí, jež uprchly přes Himaláje z Tibetu. Mnoho z těchto dětí jsou sirotci.

• Každoroční sváteční charitativní koncerty, kde se vybírají prostředky na projekty lidských práv jako například stavba základních škol v Ghaně a Togu.

• Slavnostní předání cen Hrdina lidských práv vynikajícím obhájcům lidských práv.

• Fotbalové soutěže a další sportovní akce, kde se propaguje osvěta o lidských právech.

• Prezentace osvěty o lidských právech na místních školách.

• Vysílání osvětových videoklipů pro veřejnost a distribuce tisíců výtisků vzdělávacích brožurek o lidských právech s cílem zvýšit povědomí o Všeobecné deklaraci lidských práv OSN.

Paní Rusoová pak účastníkům představila novou publikaci Scientologie: Jak pomáháme - Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou. Tato brožura informuje o mezinárodní působnosti církví sponzorovaných iniciativ lidských práv, které uskutečňují scientologové na pěti kontinentech.
_______

Scientologové společně s vládními agenturami a nevládními organizacemi usilují o to, aby v širokém měřítku dosáhli povědomí o a naplnění Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, která je prvním světovým dokumentem o lidských právech.

Scientologická církev vydala novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme - Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, aby vyšla vstříc poptávce po více informacích o osvětě na téma lidských práv a iniciativě o povědomí o lidských právech, které podporuje. Pro více informací navštivte Scientologickou webovou stránku.

Scientologie: Jak pomáháme — mobilizace proti drogám v Petrohradu

25. července 2014 v 22:42
Petrohrad, Rusko • 25. února 2013 |

Dobrovolníci z Scientologické církve Petrohrad přinášejí pravdu o drogách mládeži ve městě.

Každý měsíc dobrovolníci ze Scientologické církve Petrohrad přednáší ve školách, organizují mnoho akcí v ulicích a rozšiřují tisíce brožurek a letáků, aby oslovili petrohradskou mládež a předali jí pravdivé informace o drogách.

Jejich cílem je zvrátit alarmující nárůst konzumace drog v zemi, ve které více než 100.000 lidí ve věku 15-35 let zemřelo díky drogám v roce 2011 a kde si odhadem 1.8 milionu lidí píchá drogy. Vzhledem k tomu, že většina lidí závislých na drogách patří do věkové skupiny 16-30 let, dobrovolníci přizpůsobují svou kampaň tak, aby oslovila co nejvíce mladých lidí.

Aby změnili postoj k drogám, spolupracují s různými sportovními družstvy a dalšími skupinami lidí, kteří jsou zapálení pro myšlenku Petrohradu bez drog.

Nedávná akce Pravda o drogách vytvořila nesmazatelný dojem u tisíců lidí v Obchodním centru Galereya v srdci Petrohradu. Dobrovolníci uvedli na scénu skupinové vystoupení 29 mladých mužů a žen, kteří tančili na hudbu z filmu Men In Black, zatímco pořadatel četl nahlas jména slavných hudebníků a herců, kteří zemřeli kvůli drogám. Další dobrovolníci rozdávali brožurky Pravda o drogách a umístili stovky výtisků v blízkých obchodech.

Scientologická církev vydala brožuru Scientologie: Jak pomáháme - pravda o drogách, Vytvoření světa bez drog, aby vyšla vstříc poptávce po více informacích o protidrogově osvětových a preventivních iniciativách, které podporuje.

Zakladatel Scientologie napsal: "Život na této planetě narazil na překážku, která znemožňuje jakýkoli rozsáhlý pokrok společnosti - drogy a další biochemické látky. Tyto substance mohou dostat lidi do stavu, který nejenže zabraňuje fyzickému zdraví a ničí ho, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v mentální nebo duchovní sféře."

Scientologická církev sponzoruje program Pravda o drogách, jednu z největších nevládních vzdělávacích a preventivních kampaní na světě.

Bylo nezvratně dokázáno, že když se k mladým lidem dostane pravda o drogách - faktické informace o tom, co drogy jsou a jak působí - jejich konzumace klesne úměrně tomu.